Jaar 2023

Deze keer een kort jaarbericht van ons. We hadden een reeks van medische afspraken, waarmee we je niet zullen vermoeien. Twee uitzonderingen: Ernst z’n neus staat rechter dan voorheen, na een operatie afgelopen november en na twee staaroperaties kan hij weer scherper zien. 

Sylvia nam voor het eerst van haar leven zitting in een stembureau en mocht ’s avonds ook de stembiljetten helpen tellen. Over de verkiezingsuitslag zullen we verder maar niet hebben.

Ernst bezocht een aantal keren de lezingen van het Leo Trepp Lehrhaus in Oldenburg. Met een overnachting in de camper is dat makkelijk te doen. Ook besteedde hij veel tijd aan zijn radio zendamateur-hobby, ook tijdens het jaarlijkse camperweekend in Bodenheim. 

In het voorjaar pasten we een maandje op witte herder Bella. Helaas overleed zij een paar maanden later plotseling. In de herfst hadden we een week lang bouvier Esau op bezoek.

Na twee jaar afzeggingen vanwege regen en/of harde wind is het Ernst eindelijk gelukt de ballonvaart te maken waarvoor hij het ticket in huis had.  

Via een mailing van Vrouwen van Nu (de voormalige Plattelandsvrouwen) raakte Sylvia betrokken bij de voorbereiding van een tentoonstelling in het Openlucht Museum in Arnhem, over Menstruatiecultuur door de jaren heen. In januari volgt de afsluitende bijeenkomst.

De afgelopen paar maanden hebben we beiden vertaal- en correctiewerkzaamheden verricht voor een project rond de Duits-joodse jurist Curt Bloch, die in onderduik 95 publicaties met in totaal 484 anti-nazi puntdichten onder de titel Het Onderwater-cabaret samenstelde. De website in drie talen waaraan wij meewerken, komt begin volgend jaar on line. De originele schriftjes zullen in het Joods museum in Berlijn tentoongesteld worden.

Traditiegetrouw bezochten we het aansteken van de chanoekia door rav Jacobs in Bourtange. Twee dagen daarvoor gingen we naar het Herinneringscentrum Kamp Westerbork waar - in het kader van het tegengaan van antisemitisme en polarisatie - een open dag met lezingen en ook hier het aansteken van de Chanoekia werd georganiseerd. Een verademing na de Hamas-pogrom van 7 oktober, die ook ons met afschuw heeft vervuld.

Tussen de bedrijven door maakten we een aantal campertripjes in Nederland, Duitsland en Frankrijk en bezochten we een aantal regionale Mensa-activeiten. Onze vakantie naar Normandië en Bretagne werd niet gekenmerkt door mooi weer. Een verslag kun je lezen op onze vakantiewebsite (drie pagina’s).

Bij de tripjes in Duitsland merkten we dat we ons daar nog steeds wel erg thuis voelen. Dat, gecombineerd met diverse andere zaken, maakte dat we eens gingen googelen wat daar zoal aan huizen te koop staat. We bekeken een paar huizen, die in het echt minder mooi waren dan op de foto’s. Een oplettende makelaar wees ons toen op een pand met een  garage en een kantoor, gelegen ter hoogte van Bourtange en vlakbij het Küstenkanal. Als alles goed gaat, zetten we in januari 2024 onze handtekening en kunnen jullie in de zomer van ons een adreswijziging verwachten.


Kortom, ons staat weer een interessant jaar te wachten ;-)

Dat laatste wensen we jullie ook en tevens voorspoed, gezondheid en vrede. Een goed 2024!

 Ernst & Sylvia

 

GO TO TOP